Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – novelizácia k 1.1.2018

streda 14.02.2018 o 8:30 hod.   
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka    
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca    

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.   

Dňa 7. 12. 2017 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novelizácia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - DPH, ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 334/2017 Z. z.

Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty má 50 bodov a každý platiteľ dane z pridanej hodnoty sa musí s týmito zmenami oboznámiť.

V rámci tohto seminára však budeme venovať pozornosť aj veciam, ktoré sa k 1. januáru 2018 nemenili, ale sú dôležité pri každodennej práci v rámci vedenia evidencie DPH. Máme na mysli predovšetkým problematiku „vzniku daňovej povinnosti“. Teda určenie dátumu, v rámci ktorého musí platiteľ dane odvádzať zo zdaniteľných obchodov daň do štátneho rozpočtu. Na druhej strane časová otázka je veľmi dôležitá aj pri uplatňovaní práva na odpočítanie dane.

Program seminára: 

1) Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. 1. 2018 - zákon č. 334/2017 Z. z.

  • vznik daňovej povinnosti - § 19, 20, 21, 25
  • vznik daňovej povinnosti pri zdaniteľných dodávkach v tuzemsku
  • pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

2) Oprava základu dane

  • odpočítanie dane - § 49, 51, 53
  • odpočítanie dane platiteľom
  • oprava odpočítanej dane

4) Prenos daňovej povinnosti - § 69

  • jedno z najdôležitejších ustanovení zákona, ktoré rieši presun daňovej povinnosti z predávajúceho na kupujúceho

5) Kontrolný výkaz od A po Z

  • všetko, čo musíte vedieť, aby ste správne vyplnili kontrolný výkaz

6) Diskusia

  • odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci dostanú materiál k preberanej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:    
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:    
VS: IČO spoločnosti    
ŠS: dátum konania seminára

Platobné údaje:

Číslo účtu: 2933231037/1100

IBAN: SK16 1100 0000 0029 3323 1037

Banka: Tatra banka, a.s.

dan-z-pridanej-hodnoty-dph-2018  


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok