Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty v praxi – zmeny od 1.1.2019

pondelok 18.02.2019 o 8:30 hod.   
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka    
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca    

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.   

Tak ako po iné roky, aj v roku 2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019.
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov však tieto zmeny neplynú z jednej novelizácie zákona, ale až  z troch novelizácií.
V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy.

Program seminára:

1/ Zákon č. 112/2018 Z.z.
  • sadzby dane pri dodaní tovarov a služieb sociálnymi podnikmi
  • zmeny v ustanovení § 27 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
2/ Zákon č.323/2018 Z.z.
  • zmeny v prílohe č. 7, kde sú uvedené dodávky so sadzbou dane 10%
3/ Zákon č.369/2018 Z.z. – novelizácia zákona
  • zrušenie zábezpeky
  • nová definícia obratu
  • zmeny v oblasti finančného leasingu
  • dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
  • zmeny v uplatňovaní oslobodenia od dane pri dodaní a prenájme nehnuteľností určených na bývanie
  • obmedzenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach obilnín a výrobkov zo železa a ocele

4/ Zmena účelu použitia investičného majetku – určenie prípadov spadajúcich pod tento pojem a uplatnenie príslušných pravidiel v praxi najmä po zmenách od r.2019

5/ Osoby povinné platiť daň, prenos daňovej povinnosti (§ 69) v kontexte zmien od r.2019

6/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára.

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:    
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:    
VS: IČO spoločnosti    
ŠS: dátum konania seminára

Platobné údaje:

Číslo účtu: 2933231037/1100

IBAN: SK16 1100 0000 0029 3323 1037

Banka: Tatra banka, a.s.   

 


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok