Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty v roku 2017 - daňové priznanie

štvrtok 09.11.2017 o 8:30 hod.   
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka    
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca    

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.   

Daň z pridanej hodnoty ako naša administratívne najnáročnejšia daň kladie vysoké nároky na ľudí, ktorí spracovávajú evidenciu a daňové priznania k dani z pridanej hodnoty. Cieľom každého človeka, ktorý vypracováva daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, je, aby toto dokázal urobiť tak, že prípadná daňová kontrola v jednotlivých riadkoch daňového priznania nezistí žiadne rozdiely.

Počas roka vznikajú rôzne situácie, dôsledkom ktorých musí byť odvod dane alebo odpočítanie dane pri podaní daňového priznania za december. December sa rýchlo blíži, preto si treba tieto povinnosti pripomenúť.

Zákon o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z.z. bol zatiaľ 24-krát novelizovaný. K 1. januáru 2018 nadobudne účinnosť ďalšia novelizácia zákona, ktorá je už predložená v NRSR.

Program seminára: 

1/ Čo sa uvádza v jednotlivých riadkoch daňového priznania k DPH? 

  • odvod dane
  • odpočítanie dane
  • oslobodené dodania tovarov a služieb
  • uvedenie opravy základu dane a dane v daňovom priznaní
  • opravy, ktoré musia byť uvedené v dodatočnom daňovom priznaní
  • oprava odpočítanej dane u odberateľa

2/ Koncoročné povinnosti v dani z pridanej hodnoty

  • vysporiadanie odpočtu dane po výpočte koncoročného koeficienta
  • vysporiadanie odpočtu dane pri zmene účelu použitia investičného majetku

3/ Určenie miesta dodania tovaru a služby

4/ Prenos daňovej povinnosti z predávajúceho na kupujúceho podľa § 69

5/ Informácia o návrhoch novelizácie zákona o dani z príjmov a DPH k 1.1.2018

6/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:    
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:    
VS: IČO spoločnosti    
ŠS: dátum konania seminára

Platobné údaje:

Číslo účtu: 2933231037/1100

IBAN: SK16 1100 0000 0029 3323 1037

Banka: Tatra banka, a.s.


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok