Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty v roku 2018

dph-2018pondelok 15.10.2018 o 8:30 hod.   
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka    
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca    

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.   

Do programu seminára sme zaradili témy, ktoré si vybrali sami účastníci.

Sú to buď okruhy prípadov, ktoré patria v rámci dane z pridanej hodnoty k najzložitejším (napríklad určenie miesta dodania tovarov a služieb), pričom ale ide o záležitosti, ktoré musí ovládať každý, kto vedie evidenciu k DPH lebo tieto veci treba riešiť denne, alebo záležitosti, ktoré sú skôr zriedkavé a zrejme práve preto ich dobre neovládame (napr. práva a povinnosti pri daňovej kontrole).

Program seminára: 

1/ Miesto dodania

  • pri dodaní tovaru
  • pri dodaní služby
  • vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služby

2/ Vznik povinnosti registrácie neplatiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH

  • povinnosť podať súhrnný výkaz 
  • čo a kedy treba uviesť v súhrnnom výkaze

3/ Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm.a-j zákona o DPH najmä po zrušení limitu 5 000 EUR vo faktúre pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie (nákup ryže, byl. čajov pre hotely, reštaurácie)

4/ Daňová kontrola dane z pridanej hodnoty

  • práva a povinnosti platiteľa dane pri daňovej kontrole
  • skončenie kontroly, rozhodnutie, odvolanie proti rozhodnutiu
  • sankcie uložené správcom dane

5/ § 47 ods. 6 ZDPH – zmena výkladu oslobodzovania prepravných služieb pri vývoze/dovoze

6/ Informácia o najnovšej novelizácii zákona o DPH k 1.1.2019 - zákon č.112/2018 Z.z.

7/ Informácia o novelizáciách zákona o dani z príjmov schválených v roku 2018

8/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci dostanú materiál k preberanej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:    
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:    
VS: IČO spoločnosti    
ŠS: dátum konania seminára

Platobné údaje:

Číslo účtu: 2933231037/1100

IBAN: SK16 1100 0000 0029 3323 1037

Banka: Tatra banka, a.s.   

 


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok