Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov – príprava daňového priznania za rok 2017

Daň z príjmov – príprava daňového priznania za rok 2017pondelok 04.12.2017 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 musia podávať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktorá majú za rok 2017 zdaniteľný príjem vyšší ako 1901,67 EUR.

Vzhľadom k tomu, že koniec kalendárneho roka, a tým aj koniec zdaňovacieho obdobia, je už veľmi blízko, je najvyšší čas začať sa na túto povinnosť pripravovať.

Najmä ak si uvedomíme, že Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., ktorý obsahuje pravidlá, ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania rešpektovať, sa mení niekoľkokrát ročne. V Národnej rade SR je už predložený ďalší návrh novelizácie, ktorý obsahuje 133 zmien a nadobudne účinnosť od 1.1.2018.

Program seminára:

1/ Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2017 realizovaná zákonom č.341/2016 Z.z.

  • zavedenie zdaňovania podielov na zisku u fyzických osôb zrážkovou daňou 7%
  • zmeny pri uplatňovaní paušálnych výdavkov pri príjmoch v § 6
  • oslobodenie do výšky 500 eur podielu člena pozemkového spoločenstva na zisku
  • zníženie sadzby dane pre právnické osoby

2/ Obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie

  • kto je „závislou osobou“
  • povinnosti závislých osôb
  • vzor dokumentácie o transferovom oceňovaní
  • úprava základu dne závislých osôb

3/ Výdavky s podmienkou zaplatenia

  • zákon vymedzuje určité výdavky, ktoré sú daňovým výdavkom toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom sú reálne uhradené – ešte je časový priestor na ich úhradu a tým aj ich uplatnenie na zníženie daňového základu

4/ Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2018

  • bude to v poradí už 70-ta novelizácia, ktorá obsahuje 133 bodov.

5/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k problematike, ktorá je predmetom seminára.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:   
VS: IČO spoločnosti   
ŠS: dátum konania seminára

Platobné údaje:

Číslo účtu: 2933231037/1100

IBAN: SK16 1100 0000 0029 3323 1037

Banka: Tatra banka, a.s.


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok