Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov – príprava daňového priznania za rok 2018

pondelok 10.12.2018 o 8:30 hod.   
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka    
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca    

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.   

Koniec kalendárneho roka a tým aj koniec zdaňovacieho obdobia je už veľmi blízko, je najvyšší čas začať sa na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 pripravovať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 musia podávať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré majú za rok 2018 zdaniteľný príjem vyšší ako 1901,67 EUR.
Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z., ktorý obsahuje pravidlá, ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania rešpektovať, sa mení niekoľkokrát ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou.

Program seminára:

1) Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2018 realizovaná zákonom č. 344/2017 Z. z.

 • určenie základu dane fyzickej osoby
 • zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ostatných príjmov
 • príjmy oslobodené od dane
 • nová nezdaniteľná časť základu
 • podmienky oslobodenia príjmov z reklám u niektorých PO a z prijatých náhrad škôd

2) Nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné pre rok 2018 a podmienky ich uplatnení

 • nezdaniteľná čiastka na daňovníka, manželského partnera
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 • úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou

3) Daňové a nedaňové výdavky

 • výdavky s podmienkou zaplatenia
 • účtovné a daňové odpisy
 • výdavky na majetok, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby
 • daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok

4) Obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie

 • kto je závislou osobou, úprava základu dane závislých osôb

5) 13. plat (dovolenkový) a 14. plat (vianočný) - spôsob zdanenia

6) Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2019

7) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:    
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:    
VS: IČO spoločnosti    
ŠS: dátum konania seminára

Platobné údaje:

Číslo účtu: 2933231037/1100

IBAN: SK16 1100 0000 0029 3323 1037

Banka: Tatra banka, a.s.   

 


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok