Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov v roku 2017

pondelok 29.05.2017 o 8:30 hod.  
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka   
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca   

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.  

Podali sme daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016 a teraz je ten správny čas venovať sa pravidlám pre rok 2017. A to najmä novinkám, ktoré zaviedla novelizácia zákona o dani z príjmov realizovaná zákonom č. 341/2016 Z. z. Spomínaná novelizácia obsahuje aj ďalšie doplnenia ustanovení o závislých osobách, preto sa tejto problematike budeme venovať komplexne.

Obchodné vzťahy so zahraničnými dodávateľmi sú v súčasnosti bežnou záležitosťou. Nie všetci slovenskí podnikatelia si však uvedomujú, že pri úhrade faktúry zahraničnému dodávateľovi vo veľkom rozsahu majú zákonnú povinnosť zraziť buď zrážkovú daň alebo preddavok na zabezpečenie dane. V ktorých prípadoch a ako máme postupovať – aj to sa dozviete v rámci pripraveného seminára.

Program seminára: 

1) Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2017 realizovaná zákonom č. 341/2016 Z.z.

 • zavedenie zdaňovania podielov na zisku u fyzických osôb zrážkovou daňou 7%
 • zmeny pri uplatňovaní paušálnych výdavkov pri príjmoch v § 6
 • oslobodenie do výšky 500 EUR podielu člena pozemkového spoločenstva na zisku
 • zníženie sadzby dane pre právnické osoby

2) Obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie

 • kto je „závislou osobou“
 • povinnosti závislých osôb
 • vzor dokumentácie o transferovom oceňovaní

3) Povinnosti slovenských daňovníkov pri realizácii úhrad dodávateľom zo zahraničia

 • príjmy zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • zrážková daň z príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • zrazenie preddavku na zabezpečenie dane
 • riešenie problematiky prostredníctvom „systému 4 otázok“
 • oznamovacia povinnosť voči správcovi dane

4) Diskusia

 • odpovede na otázky účastníkov seminára.

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:   
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:   
VS: IČO spoločnosti   
ŠS: dátum konania seminára

Platobné údaje:

Číslo účtu: 2940031199/1100 (Tatra banka, a.s.)

IBAN: SK55 1100 0000 0029 4003 1199


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok