Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 - fyzické a právnické osoby

pondelok 29.01.2018 o 8:30 hod.   
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka    
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca    

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.   

S príchodom Nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č.595/2003 Z.z. p dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení, pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha. Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike.

Program seminára: 

1/ Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

 • určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie

2/ Základ dane fyzickej osoby

 • určenie základu dane
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus

3/ Základ dane právnickej osoby

 • daňové výdavky
 • nedaňové výdavky
 • odpisy
 • DPH ako daňový náklad

4/ Minimálna výška dane fyzickej osoby a daňová licencia právnickej osoby

 • postup po zrušení licencie od roku 2018

5/ Obchodné vzťahy medzi závislými osobami

 • transferové oceňovanie

5/ Preddavky na daň na rok 2018

6/ Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2018

7/ Diskusia

 • odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:    
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:    
VS: IČO spoločnosti    
ŠS: dátum konania seminára

Platobné údaje:

Číslo účtu: 2933231037/1100

IBAN: SK16 1100 0000 0029 3323 1037

Banka: Tatra banka, a.s.

dan-z-prijmov-2017 


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok